1. Algemeen

1.1. Eigendom website
De website is eigendom van Truckinterieur de Regt in zijn geheel evenals de toekomende rechten. Elke overname, gedeeltelijk of in zijn geheel, is onderworpen aan de toestemming van de eigenaar.

1.2. Aanvaarden van de voorwaarden
De klant erkent op het moment van bestelling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verklaart ze zonder enige voorwaarden te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden beheersen de relatie tussen Truckinterieur de Regt en de klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle anderen die op andere documenten zouden staan.

2. Openingstijden en communicatie

2.1. Bereikbaarheid telefoon en mail
Truckinterieur de Regt is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00. Op zaterdag van 09.00 tot 13.00. Op zondag en maandag is Truckinterieur de Regt gesloten.

2.2. Openingstijden winkel
Onze winkel in Stadskanaal is geopend op donderdag en vrijdag (09.00 – 17.00) en op zaterdag ochtend (09.00 – 13.00)

2.3. Communicatie
Klachten, opmerkingen, bestellingen, retournaties en andere belangrijke kwesties dienen altijd via info@truckinterieurderegt.nl of telefonisch gemeld te worden. Truckinterieur de Regt doet zijn beste om berichten via andere kanalen af te handelen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze zaken via whatsapp, Instagram, Facebook of Facebook Messenger opgemerkt en afgehandeld worden.

3. Producten

3.1. Foto’s van producten
Foto’s van producten, vallen niet onder de contractuele verbintenis. Truckinterieur de Regt kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van afwijkingen. Dit geldt ook voor stoffen en kleuren. Truckinterieur de Regt is niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

3.2. Verkleuren van producten
Het langdurig blootstellen van gestoffeerde producten aan de zon kan er voor zorgen dat de stoffen verbleken. Dit is met name het geval voor gordijnen in de kleur zwart (Nova 29). Mocht je niet willen dat je gordijnen na een tijdje verkleuren, dan adviseren wij om een tint lichter (donkergrijs, Nova 28) te nemen. Truckinterieur de Regt is niet aansprakelijk voor veranderen in kleur en/of verbleken van producten na ja(a)r(en) van aankoop.

4. Prijzen en informatie

4.1. BTW
Alle op de website en in andere van Truckinterieur de Regt afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw.

4.2. Programeer- en typfouten
De inhoud van de website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Truckinterieur de Regt kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typfouten. Truckinterieur de Regt is niet gehouden uitvoering te geven aan een overeenkomst die onder invloed van een dergelijk gebrek tot stand is gekomen.

5. Bestelling

Het automatisch bestellingssysteem geldt als bewijs voor de soort bestelling, de inhoud en de datum. Truckinterieur de Regt bevestigt uw bestelling op het e-mail adres dat je ons doorgezonden hebt. De verkoper is verbonden aan de door hem opgegeven informatie: In geval van fouten bij het opstellen van de coördinaten, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden geacht indien het product niet kan worden geleverd. Vergeet vooral niet om de referentie van uw bestelling in al uw mededelingen aan Truckinterieur de Regt te vermelden.

6. Levertijden

6.1. Algemeen
Truckinterieur de Regt stelt alles in werking om de uitvoering van uw bestelling en de verzending per post zo snel mogelijk af te handelen. De aangegeven levertijden, die op elke productpagina te vinden zijn, dienen slechts als indicatie en niet als bindende termijn. In geval van overmacht zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de vertraging.

6.2. Ingang levertijd
De levertijd gaat in nadat het bedrag is betaald. Openstaande bedragen dienen binnen 14 dagen betaalt te worden. Wanneer je een bestelling doet via de webshop betekend dit dat de levertijd ingaat nadat je een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen.

7. Retourrecht

7.1. Algemeen
Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, dit wordt het herroepingsrecht genoemd. Je hebt na de annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen.

Onze producten worden op maat gemaakt voor onze klanten. De producten die op maat zijn gemaakt zijn uitgezonderd van het ontbindingsrecht. U kunt dit terug vinden in de productomschrijving.

7.2. Melden van retournatie en retourformulier
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient je ons (Truckinterieur de Regt) eerst te informeren. Dit kan je doen door een mail te sturen naar info@truckinterieurderegt.nl met de vermelding dat je een artikel wilt annuleren of retourneren Truckinterieur de Regt zal daarna het retouradres meedelen en je vragen om het meegestuurde retourformulier in te vullen. Hierdoor kunnen wij jou (bank) gegevens makkelijk terug vinden. Zonder het retourformulier behandelen wij de retournatie niet.

7.3. Goedkeuring retournatie
Let wel op dat wij het recht voorbehouden om een retourzending goed te keuren al dan niet. De producten dienen bij ons in originele, ongebruikte en onbeschadigde staat (inclusief documentatie) terug te komen. Voor retourneringen die beschadigd, te laat of zonder gegevens worden geretourneerd worden administratieve kosten van €25 ex. btw in rekening gebracht.

7.4. Terugbetaling
Wanneer de retourzending bij ons ontvangen is krijgt je het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. De terugbetaling aan de consument gebeurt na ontvangst en controle van de retour gezonden goederen (en retourformulier) via het betaalmiddel waarmee de bestelling betaald werd, tenzij anders afgesproken tussen consument en de verkoper.

7.5. Retouradres
Het retouradres: Steenhouwer 19A/B, 9502 EV Stadskanaal

8. Verzenden

8.1. Pakket komt retour naar Truckinterieur de Regt
Wanneer een pakket niet door jou in ontvangst worden genomen of opgehaald bij het afleverpunt en retour wordt verzonden naar ons, betalen nog eens eenmalig de verzendkosten. Wanneer het pakket daarna weer retour wordt gestuurd naar ons, zijn de verzendkosten voor jou rekening.

8.2. Pakket niet aangekomen of schade
Truckinterieur de Regt geeft pakketten af aan externe postbedrijven, zoals PostNL. Wanneer het pakket is afgegeven hebben wij geen invloed meer op het pakket. Dit betekend dat wanneer pakketten zoek raken of er schade is, Truckinterieur de Regt slechts in overleg kan gaan met de externe postbedrijven om een oplossing te zoeken, maar geen verantwoordelijkheid draagt voor de kwijtgeraakte of beschadigde pakketten.

9. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoornis van elke aard, zoals staking, transportmoeilijk¬heden of de weigering tot nakoming van een overeenkomst tussen ons en een onzer leveranciers. Indien wij voorzien dat ten gevolge van overmacht de gesloten overeenkomst door ons in het geheel niet zou kunnen worden nagekomen, hebben wij te onzer keuze het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren dan wel de nakoming van onze verplichting op te schorten, in beide gevallen zonder dat een van de partijen aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.